Hỗ trợ trực tuyến

4. Mã trường - DLH

Mã trường của Trường Đại học Lạc Hồng là DLH.

Mã này dùng để điền vào phiếu đăng ký xét tuyển.

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 01/08/2016 - 10:36:04