Hỗ trợ trực tuyến

4. Mã trường ĐH Lạc Hồng - DLH

Mã trường của Trường Đại học Lạc Hồng là DLH.

Mã này dùng để điền vào hồ sơ đăng ký dự thi và phiếu đăng ký xét tuyển.

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 01/08/2016 - 10:36:04