Thạc sĩ

Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Thạc sĩ

Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ và cộng điểm môn cơ bản kỳ thi tuyển sinh Sau đại học 2016

Khoa Sau đại học thông báo đến các thí sinh được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học 2016

- Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: Danh sách xem tại đây

- Danh sách thí sinh được cộng điểm môn cơ bản: Danh sách xem tại đây

Trân trọng./.