Thạc sĩ

Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Thạc sĩ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Trường Đại học thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 như sau:

- Môn Cơ bản >= 5,0

- Môn Cơ sở >= 5,0

- Môn tiếng Anh >= 50

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: từ ngày 27/10 - 31/10/2016

Thời gian đăng ký nhập học: từ ngày 01/11 - 10/11/2016

Trân trọng./.