Thạc sĩ

Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Thạc sĩ

Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017

Khoa Sau đại học thông báo

Danh sách các thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học  năm 2017

TT

Họ

Tên

Phái

Ngày sinh

Nơi sinh

Chứng chỉ nộp

Ngành dự thi

1

Trần Huỳnh Đại

Điền

Nam

16/12/1992

Đồng Nai

CC B1, Đại học Vinh, 29/4/2016

Quản trị

kinh doanh

2

Nguyễn Nhật

Hải

Nam

11/11/1995

Đồng Nai

Toeic 465, IIG Việt Nam, 23/01/2017

Quản trị

kinh doanh

3

Huỳnh Minh

Thuận

Nam

01/02/1994

Đồng Nai

CC B1, Đại học Vinh, 16/5/2017

Quản trị

kinh doanh

4

Ngô Thị Minh

Tâm

Nữ

25/5/1984

Bình Thuận

CC B1, Đại học Vinh, 10/7/2017

Quản trị

kinh doanh

5

Hồ Thị Mỹ

Duyên

Nữ

25/7/1994

Đồng Nai

Toeic 570, IIG Việt Nam, 15/01/2017

Tài chính - Ngân hàng

6

Nguyễn Hữu

Lộc

Nam

08/7/1977

TP. HCM

CN tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ

Tài chính - Ngân hàng

7

Phạm Thế

Hùng

Nam

09/11/1979

Bình Thuận

CC B1, Đại học Sư phạm TP. HCM, 22/6/2017

Kỹ thuật XD CTDD&CN

8

Phạm Minh

Phú

Nam

07/09/1991

Bình Dương

Toeic 525, IIG Việt Nam, 19/12/2016

Kỹ thuật XD CTDD&CN

9

Phạm Huy

Khôi

Nam

27/9/1990

TP. HCM

IELTS 7.5, 05/10/2016

Công nghệ thông tin

Trân trọng./.