Thạc sĩ

Thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017

Trường Đại học Lạc Hồng thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017:

- Điểm thi: Các thí sinh vào trang sau để xem điểm http://lookup.lhu.edu.vn.

- Phúc khảo:  Hạn chót nộp đơn phúc khảo từ nay đến ngày 02/11/2017, phí phúc khảo là 100.000đ/1môn.

- Trúng tuyển: Trường sẽ công bố điểm trúng tuyển vào ngày 04/11/2017.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Khoa Sau đại học theo điện thoại: 0251.3951.924

Trân trọng./.