Thạc sĩ

Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Thạc sĩ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017

Trường Đại học thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 như sau:

- Môn Cơ bản >= 5,0

- Môn Cơ sở >= 5,0

- Môn tiếng Anh >= 50

Thời gian nhận giấy báo nhập học và đăng ký nhập học từ ngày 10/11/2017 - 18/11/2017.

Trân trọng./.