Tuyển sinh Đại học

Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến năm 2023

1. Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến bằng dịch vụ công

Bước 1: Truy cập vào đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 3: Nếu đã có tài khoản dịch vụ công Quốc gia thì thực hiện đăng nhập, nếu chưa có thì nhấn vào nút đăng ký

Bước 4: Nhấn Thuê bao di động

Bước 5: Nhập các thông tin sau đó nhấn Đăng ký

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký sẽ hiển thị, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu. Lưu ý:

Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tải lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn) thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biết mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh (TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Bước 7: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin đã nhập.

2. Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến?

a) Thời gian đăng ký thi THPT năm 2023 đối với thí sinh tự do là khi nào?

Căn cứ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 có hướng dẫn về thời gian đăng ký thi THPT năm 2023 đối với thí sinh tự do là:

- Đối với các thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023:

 •    + Từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023.
 •    + Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: Bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT.
 • - Đối với các thí sinh tự do không thi THPT năm 2023, chỉ đăng ký xét tuyển:
 •    + Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023: Thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)
 •  
 • b) Hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến

Tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL có hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến như sau:

Bước 1: Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến để được cấp tài khoản đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Bước 2: Thí sinh tự do truy cập vào địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 3: Thí sinh tự do đăng nhập bằng tài khoản mà điểm TNHS cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Lưu ý: Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 4: Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký

Lưu ý:

- Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

- Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biêt mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), sau đó nhấn chọn.

- Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh(TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhân vào các ô để chọn Tỉnh(TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 6: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký

3. Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mọi băn khoăn thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ công chúng, Trường Đại học Lạc Hồng để được tư vấn chi tiết, điện thoại: 02513 952 188.

Mến chúc các em thí sinh: Bình tĩnh - Tự tin - Thi đạt kết quả cao.

AK.TT.TS&QHCC theo Pháp luật & Prep.V

Hướng dẫn đăng ký thi THPT trực tuyến, đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023


   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     4,790,685       4/317