Hỗ trợ trực tuyến

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi liên thông lên đại học

Hồ sơ và lệ phí dự thi

- Hồ sơ đăng ký gồm:

  •  1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của trường;

  •  1 bằng tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng) photo công chứng;

  •  1 bảng điểm tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng) photo công chứng; 

  • 2 tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng)

- Hồ sơ dự thi theo mẫu của trường (liên hệ Bộ phận tuyển sinh để mua hồ sơ).

- Hoặc tải mẫu hồ sơ dự thi tại đây: MAU_HO_SO_DANG_KY_DU_THI ( Nếu thí sinh ở xa).

- Lệ phí dự thi: 500.000 đ/hồ sơ

 

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 04/01/2016 - 11:21:18