Hỗ trợ trực tuyến

4. Mẫu hồ sơ dành cho thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ 2017

Thí sinh download mẫu hồ sơ dành cho thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ 2017, như bên dưới:

- Dạng file word: mẫu hồ sơ.

- Dạng file PDF: mẫu hồ sơ.

Sau khi điền đủ thông tin, thí sinh mang đến phường, xã tại địa phương để xác nhận, đóng mộc.

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 31/07/2015 - 10:53:48