Hỗ trợ trực tuyến

4. Lịch trình dành cho sinh viên năm nhất - 2016

Đối với các bạn sinh viên mới nhập học ở Trường Đại học Lạc Hồng vào tháng 8 và tháng 9 năm 2016 này, lịch trình học tập ở năm thứ nhất như sau:

1. Đến trường, làm thủ tục nhập học (kéo dài nhiều đợt, từ tháng 8 đến tháng 9)

2. Học chính trị đầu khóa, gặp lãnh đạo khoa................. khoảng 1 tuần;

.

Học kỳ 1 (tháng 09/2016 đến 01/2017)

1. Học giáo dục quốc phòng................................................. khoảng 3 tuần;

2. Học chương trình đại học, học kỳ 1............................... khoảng 15 tuần;

3. Nghỉ tết âm lịch.

.

Học kỳ 2 (tháng 02/2017 đến 06/2017)

1. Học chương trình đại học, học kỳ 2............................... khoảng 15 tuần;

2. Nghỉ hè (tháng 07/2017)

.

Học kỳ 3 (tháng 08/2017 đến 12/2017)

...

Phòng Đào tạo
Lạc Hồng, 13/07/2016 - 15:14:01