Ngành công nghệ thông tin


Mã ngành: 7 . 48 . 02 . 01

Đào tạo cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có năng lực ứng dụng các thành quả mới nhất của công nghệ thông tin hướng tới nền kinh tế tri thức, có khả năng tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông, có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khoa học, kinh tế.

Thời gian đào tạo

  • Đại học chính quy: 4.5 năm
  • Liên thông trung cấp lên đại học: 2.5 năm
  • Liên thông cao đẳng lên đại học: 1.5 năm
  • Cao học: 1.5 năm

Môn xét tuyển

  • Toán, lý, hóa (A00)
  • Toán, lý, anh văn (A01)
  • Toán, văn, anh văn (D01)
  • Toán, anh văn, hoá (D07)

Hai chuyên ngành chính

Kỹ thuật phần mềm

Đào tạo kỹ sư có khả năng tổ chức, thiết kế các phần mềm phục vụ cho nhu cầu khoa học, quản lý, kinh tế, xã hội… cũng như xây dựng các môi trường phát triển phần mềm.

Sinh viên được đào tạo nhiều về: các vấn đề hiện đại của công nghệ phần mềm, các công cụ CASE, lập trình hệ thống nhúng, ngôn ngữ mô hình hóa UML, quản trị dự án phần mềm, phân tích thiết kế hướng đối tượng, thực hành dự án phát triển phần mềm, tương tác người – máy…

Mạng máy tính và truyền thông

Đào tạo kỹ sư có khả năng quản trị và thiết kế các hệ thống mạng máy tính và viễn thông, xử lý việc truyền dẫn số liệu bằng thông tin số.

Sinh viên sẽ được trang bị kỹ về: các vấn đề hiện đại của mạng và truyền thông máy tính, cơ sở lập trình mạng, quản trị mạng, an toàn mạng, mạng không dây và di động, phát triển ứng dụng trên nền web, truyền thông đa phương tiện, xử lý phân tán, đánh giá hiệu năng mạng…

Cơ hội nghề nghiệp

Database
Administrator

Software
Engineer

Project
Manager

Web
Developer

Network
Administrator

Teacher
Lecture