NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
Ô TÔ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
(CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ)

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã Ngành: 7.51.02.01

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; các kỹ thuật cơ bản của lĩnh vực điện tử- viễn thông, có khả năng vận hành bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử, viễn thông, tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông trong công nghiệp và trong đời sống dân dụng. Ngành này tại một số trường được chia thành nhiều ngành nhỏ

Ngành Công Nghệ Ô Tô

Mã Ngành: 7.51.02.05

Ngành đào tạo kỹ sư có trình độ thiết kế và kỹ năng thực hành về hệ thống điện – điện tử ô tô, hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, công nghệ sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, khai thác sử dụng, kiểm định và dịch vụ kỹ thuật ô tô, đồng thời có năng lực quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh và lập các dự án liên quan đến ngành.

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mã Ngành: 7.51.03.01

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện - điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện – điện tử trên nền tảng. Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức liên quan đến điện và điện tử như mạch và thiết bị điện - điện tử, ứng kỹ thuật máy tính, điện tử công suất và điện tử quang; các kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành điện – điện tử...

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã Ngành: 7.51.03.03

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và kiến thức cốt lõi phục vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về một trong các hướng chuyên môn (điều khiển, tự động hóa xí nghiệp, tự động hóa quá trình…).

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã Ngành: 7.51.02.01

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ cơ khí trang bị cho người học kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao để vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ; thiết kế quy trình và trang bị công nghệ; tham gia xây dựng dự án về phát triển sản xuất; tham gia công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất.

Hệ Đào Tạo cùng Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Hệ đào tạo

  • Tất cả các ngành đều có hệ đại học chính quy 3.5 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp
  • Ngành kỹ thuật cơ khí còn có hệ cao đẳng 2.5 năm
  • Riêng 2 ngành Kỹ thuật điện - điện tử và kỹ thuật cơ khí có thêm hệ hoàn chỉnh kiến thức 1.5 năm và liên thông 2.5 năm

Tổ hợp môn

Toán, lý, hóa (A00)
Toán, lý, anh văn (A01)
Toán, văn, lý (C01)
Toán, văn, anh văn (D01)

play-icon

VIDEO GIỚI THIỆU

Cơ Hội Nghề Nghiệp

100

ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI YÊU THÍCH

80

CÓ NHIỀU CƠ HỘI ĐẠT THÀNH TÍCH QUỐC TẾ

90

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI NGAY TRÊN GHẾ NHÀ TRƯỜNG

100

CÓ KINH NGHỆM CHUYÊN MÔN VÀ ĐƯỢC THƯ GIẢN NGAY KHI RÃNH RỖI