Khoa
kỹ thuật công trình


Mã ngành: 7 . 51 . 01 . 02

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, sử lý đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công…; có năng lực thiết kế và tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp (kết cấu thượng tầng và nền móng)

Ngành Xây dựng cầu đường: trang bị cho người học kỹ năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông; khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông; khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông; khả năng quản lý điều hành và quản lý khai thác các công trình trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông.

Tổ hợp xét tuyển

Toán, lý, hóa (A00)
Toán, lý, anh văn (A01)
Toán, lý, vẽ (V00)
Toán, văn, anh văn (D01)

Thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 3.5 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp
Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm
Hoàn chỉnh kiến thức, thời gian 1.5 năm

Chương trình đào tạo

Xây dựng dân dụng và công nghiệp:
  • Vẽ kỹ thuật cơ bản, vẽ kỹ thuật xây dựng
  • Cơ học, cơ lưu chất,thí nghiệm cơ lưu chất, trắc địa đại cương
  • Vật liệu xây dựng, sức bền vật liệu, cơ kết cấu, địa chất công trình, cơ học đất, cấp thoát nước, kết cấu bê tông, nền móng, kết cấu thép, quản lý dự án xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, công trình trên đất yếu….
Xây dựng cầu đường:
  • Khoa học cơ bản
  • Kỹ thuật cơ sở: sức bền vật liệu, cơ học đất, cơ học kết cấu, vật liệu xây dựng, kết cấu bêtông, kết cấu thép, gỗ…
  • Chuyên ngành: kiến trúc nhà dân dụng, kết cấu cầu, kỹ thuật thiết kế đường, nền móng công trình, kỹ thuật thi công, cấp và thoát nước…