Ngành
Việt Nam học


Mã ngành: 7 . 31 . 06 . 30

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học; Bồi dưỡng và nâng cao trình độ tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho những người gốc Việt ở nước ngoài.
Sinh viên nếu là người nước ngoài còn được rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng tiếng việt, thông thạo trong phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt.

Ngành
Ngôn ngữ Trung Quốc


Mã ngành: 7 . 22 . 02 . 04

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với chuyên gia ngôn ngữ; năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc, những kiến thức cần biết về lý luận dịch, kỹ năng – kỹ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch; các kiến thức cơ bản về sư phạm học, giáo dục học và phương pháp dạy tiếng Trung Quốc.

Ngành
Hàn Quốc học


Mã ngành: 7 . 31 . 06 . 08

Cung cấp kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, lịch sử phát triển, đời sống, chính trị, xã hội Hàn Quốc.
Người học được rèn luyện các kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin; thực hiện giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc dưới dạng nói, nghe, đọc, viết; dịch thuật, hướng dẫn du lịch, phục vụ các hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Hàn Quốc.

Ngành
Nhật Bản học


Mã ngành: 7 . 31 . 06 . 08

Trang bị cho người học những kiến thức chuyên ngành tiếng Nhật Bản; các kiến thức về các bình diện của ngôn ngữ Nhật Bản (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…).
Người học có thể sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; sử dụng tương đối thành thạo tiếng Nhật trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể.

Thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 3.5 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp.

Tổ hợp môn xét tuyển

Văn, sử, địa (C00);

Toán, văn, anh văn (D01);

Toán, văn, sử (C03);

Toán, văn, địa (C04).

Chương trình đào tạo & Cơ hội việc làm

“Trường Đại học Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Nguồn nhân lực được Nhà trường đào tạo có khả năng học tập nâng cao trình độ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo; từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý.”

Ngành Việt Nam học

Cơ hội việc làm

Hướng dẫn viên du lịch;

Giảng dạy;

Biên - Phiên dịch tiếng Việt.

Chương trình đào tạo

Văn học dân gian Việt Nam;

Lịch sử Việt Nam;

Địa lý Việt Nam;

Kinh tế Việt Nam;

Cơ sở văn hóa Việt Nam;

Lịch sử văn học Việt Nam;

Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Cơ hội việc làm

Các cơ quan ngoại giao như sở ngoại vụ, các tổng lãnh sự quán, văn phòng ngoại giao;

Các tổ chức hữu nghị;

Các công ty xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng, bảo tàng;

Các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, viện;

Trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.

Chương trình đào tạo

Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Trung;

Ngữ văn âm tự, cú pháp, từ vựng học tiếng Trung Quốc;

Tiếng Trung Quốc học cổ đại, từ pháp tiếng Trung Quốc;

Đất nước học, trích giảng văn học, lịch sử văn học;

Tiếng Trung Quốc tổng hợp;

Biên - Phiên dịch tiếng Trung.

Hoạt động ngoại khóa

Ngành Nhật Bản học

Cơ hội việc làm

Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại;

Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Nhật Bản;

Những cơ quan có sử dụng tiếng Nhật ở Việt Nam hoặc ở các nước sở tại và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Các khu du lịch, trường học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm nghiên cứu.

Chương trình đào tạo

Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Nhật;

Ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học,... tiếng Nhật;

Lịch sử, văn hóa, văn học tiếng Nhật;

Tiếng Nhật tổng hợp, luật pháp, hành chính – văn phòng, kinh tế - thương mại, chính trị - ngoại giao, kiến trúc – xây dựng, y học, du lịch – khách sạn;

Thực hành dịch, lý thuyết dịch,...

Ngành Hàn Quốc học

Cơ hội việc làm

Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hàn Quốc;

Các tổ chức hữu nghị và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Trường học, trung tâm ngoại ngữ, viện nghiên cứu;

Khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng.

Chương trình đào tạo

Kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Hàn;

Ngữ âm – hình thái học, cú pháp học, từ vựng học;

Lịch sử văn học Hàn Quốc, đất nước Hàn Quốc;

Phân tích văn bản, ngữ nghĩa học, phong cách học, ngữ dụng học, ngôn ngữ học xã hội, lịch sử tiếng Hàn Quốc, giao thoa văn hóa các nước;

Biên - Phiên dịch tiếng Hàn,...

Hoạt động ngoiạ khóa