Ngành
Kế toán - Kiểm toán


Mã ngành: 7 . 34 . 03 . 01

Đào tạo cử nhân kế toán nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

Ngành
Tài chính - Ngân hàng


Mã ngành: 7 . 34 . 02 . 01

Đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Tổ hợp xét tuyển

 • Toán, lý, hóa (A00)
 • Toán, lý, anh văn (A01)
 • Toán, văn, anh văn (D01)
 • Toán, văn, lý (C01)

Thời gian đào tạo

 • Đại học chính quy, thời gian 3 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp
 • Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm
 • Liên thông, thời gian 2.5 năm
 • Hoàn chỉnh kiến thức, thời gian 1.5 năm
 • Văn bằng 2, thời gian 2 năm
 • Cao học, thời gian 1.5 năm

Chương trình đào tạo

Ngành Kế toán - Kiểm toán

 • Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính – tiền tệ
 • Marketing căn bản
 • Nguyên lý thống kê kinh tế
 • Luật kinh tế
 • Nguyên lý kế toán
 • Kế toán quản trị, kế toán tài chính, kiểm toán căn bản

Ngành Tài chính - Ngân hàng

 • Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý thống kê kinh tế, Nguyên lý kế toán
 • Luật kinh tế, Kinh tế lượng
 • Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp
 • Kiến thức kinh tế tài chính hiện đại trên thế giới
 • Kiến thức tài chính doanh nghiệp hiện đại, quản trị tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Đầu tư chứng khoán
 • Phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hang
 • Quản lý hệ thống tài chính ngân hàng và hoat động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
 • Lập và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia
 • Nguyên tắc cơ bản về quản trị và kinh doanh trong các tổ chức tín dụng và bảo hiểm,...

Cơ hội nghề nghiệp