Ngành Ngôn ngữ Anh


Mã ngành: 7 . 22 . 02 . 01

Đào tạo cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; cung cấp cho sinh viên có kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ; rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

Chương trình đào tạo

Kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh;

Ngữ âm, âm vị học, ngữ pháp, ngữ nghĩa học, hình vị học;

Văn học Anh – Mỹ, văn hóa Mỹ, văn hóa Anh;

Biên, phiên dịch Anh - Việt và Việt - Anh.

Thời gian đào tạo

Đại học chính quy, thời gian 3.5 năm + 0.5 năm thực tập doanh nghiệp;

Cao đẳng nghề, thời gian 2.5 năm;

Văn bằng 2, thời gian 2 năm.

Tổ hợp môn xét tuyển

Toán, văn, anh văn (D01);

Toán, anh văn, sử (D09);

Toán, anh văn, địa (D10);

Toán, lý, anh văn (A01).

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh có thể làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh sau:

Các cơ quan, tổ chức đối ngoại, kinh tế, văn hóa, ngoại giao;

Các công ty, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng;

Các công ty hoạt động lĩnh vực thương mại, kinh doanh;

Các công ty, tổ chức họat động trong lĩnh vực dịch thuật;

Các trường học, trung tâm ngoại ngữ.

Chuyên viên dịch thuật;

Thư ký Ban Giám đốc;

Trợ lý Giám đốc;

Giáo viên dạy tiếng Anh;

Hướng dẫn viên du lịch.

Đảm bảo việc làm
sau khi tốt nghiệp

Sinh viên được trang bị kỹ năng mềm

Môi trường học tập
chuyên nghiệp