Đăng ký xét tuyển bằng học bạ lớp 12

Môn Điểm trung bình cả năm lớp 12