Tiến sĩThông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2017_bản cập nhật

Trích thông báo số 141 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại học Lạc Hồng

(cập nhật một số thông tin so với thông báo số 48 ngày 30/3/2017)

Tuyển sinh Sau đại học năm 2017

1. Ngành đào tạo và hình thức tuyển sinh trình độ tiến sĩ

STT

Chuyên ngành  đào tạo

Mã số ngành

Hình thức tuyển sinh

1

Quản trị kinh doanh   

62340102

Xét tuyển

2

Khoa học máy tính                   

62480101

Xét tuyển

2. Thời gian tuyển sinh

-     Phát, nhận hồ sơ và nộp lệ phí xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến 31/8/2017

-      Xét tuyển nghiên cứu sinh: trong tháng 11/2017.

-     Công bố kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh: tháng 12/2017.

-      Mức học phí: 40.000.000 đồng/năm, thời gian học: tối thiểu 3 năm và tối đa 7 năm.

3. Liên hệ

Mọi vấn đề liên quan đến tuyển sinh Sau đại học năm 2017 của Trường Đại học Lạc Hồng, xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Cơ sở 1, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website: http://saudaihoc.lhu.edu.vn, Điện thoại: 02513.951.924

Tư vấn tuyển sinh: 0936.981.018  Đường dây nóng: 0913.613.393

Chi tiết thông báo số 141 của Trường Đại học Lạc Hồng: Xem file đính kèm

 

Thông báo này thay thế Thông báo số 48/TB-ĐHLH ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Lạc Hồng về việc Tuyển sinh Sau đại học năm 2017 tại Trường Đại học Lạc Hồng do có sự thay đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ (Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ)


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  48,419       1/316