Tiến sĩThông báo Tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

Trích thông báo số 1329 ngày  15 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Lạc Hồng

Tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

1. Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và hình thức tuyển sinh

2. Thời gian Đối với trình độ tiến sĩ

  • - Phát, nhận hồ sơ và nộp lệ phí xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến 9/2022 (dự kiến).

    - Xét tuyển nghiên cứu sinh: dự kiến trong tháng 10/2022.

  • 3. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh

3.1 Yêu cầu chung đối với người dự tuyển

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có bản dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

3.2 Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định theo Quy chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố (phụ lục 1).

3.3 Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

4. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh

Hồ sơ dự tuyển gồm: tải tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Công văn cử đi dự tuyển (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học và Phụ lục văn bằng/Bảng điểm Đại học (có công chứng, chứng thực);

- Bản sao Bằng Thạc sĩ và Phụ lục văn bằng/Bảng điểm Thạc sĩ (có công chứng, chứng thực);

- Bản sao Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng, chứng thực);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

- Hình thẻ 3x4 của thí sinh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh: 05 tấm;

- Bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu: 06 bản;

- Các minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu: 06 bản;

- Lý lịch khoa học (theo mẫu);

- Thư giới thiệu của nhà khoa học;

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (có công chứng);

- Lệ phí xét tuyển.

5. Thông tin liên hệ

Mọi vấn đề liên quan đến tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 của Trường Đại học Lạc Hồng, xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Phòng B105, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website: http://saudaihoc.lhu.edu.vn,

Điện thoại: 02513.951.924

Email: sdh@lhu.edu.vn;

Tư vấn tuyển sinh: 0945.656.262; 0936.981.018; 0983.466.496; 0908.963.345; 0938.308.711.

Đường dây nóng: 0913.613.393./.

Chi tiết thông báo tuyển sinh năm 2022: xem chi tiết tại đây

Phụ lục: Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ 

Phụ lục: Yêu cầu về bài luận dự định nghiên cứu


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  48,407       1/317